Städindex

 

Uppdaterad 2023-12-20 inför 2024

Presentation av Städindex 

Statistikmyndigheten SCB har på uppdrag av Almega Serviceföretagen tagit fram ett Städindex. Syftet är att mäta förändringar i kostnaderna för städverksamhet. Städindex kan användas för justering av priser för städverksamhet i olika typer av avtal. Städindex har som basmånad maj 1993, och därefter räknas nya värden fram varje halvår (maj, nov). Nya vikter fr.o.m. november 2014. 

 Indexets konstruktion 

Städindex är av typ faktorprisindex. Ett faktor-prisindex är resultatet av en sammanvägning av prisutvecklingen för de produktionsfaktorer, som ingår i den aktuella verksamheten. Enligt definitionen på ett sådant index tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från Almega Serviceföretagen. 

 Ökade kostnader i November 2022 till November 2023

Faktorprisindex för städarbeten steg med 3,4 procent mellan maj och november 2023. På årsbasis steg faktorprisindex för städarbeten med 4,8 procent. 

Kostnader för städmaterial steg med 12,4 procent under perioden november 2022 till november 2023.

Mellan maj och november 2023 ökade kostnaden för redskap mest. Maskinkostnader ökade med 7,8 procent mellan november 2022 och november 2023.
Under samma period steg administrativa kostnader med 6,5 procent och lönekostnader ökade med 4,0 procent. Bil- och transportkostnader ökade med 3,0 procent.