Städindex

 

Uppdaterad 2022-12-16

Timpris justerat med 10 kr inför 2023
Tex varje vecka städ har justerats från 245 kr till 255 kr per timma efter dragen RUT.

Presentation av Städindex 

Statistikmyndigheten SCB har på uppdrag av Almega Serviceföretagen tagit fram ett Städindex. Syftet är att mäta förändringar i kostnaderna för städverksamhet. Städindex kan användas för justering av priser för städverksamhet i olika typer av avtal. Städindex har som basmånad maj 1993, och därefter räknas nya värden fram varje halvår (maj, nov). Nya vikter fr.o.m. november 2014. 

 Indexets konstruktion 

Städindex är av typ faktorprisindex. Ett faktor-prisindex är resultatet av en sammanvägning av prisutvecklingen för de produktionsfaktorer, som ingår i den aktuella verksamheten. Enligt definitionen på ett sådant index tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från Almega Serviceföretagen. 

 Ökade kostnader i November 2022 

Faktorprisindex för städarbeten steg med 2,8 procent mellan maj och november 2022. På årsbasis steg faktorprisindex för städarbeten med 4,4 procent. 

Kostnader för städmaterial steg med 15,7 procent under perioden november 2021 till november 2022. Kostnader för redskap ökade mest. Även maskinkostnader ökade. 

Bil- och transportkostnader ökade med 15,3 procent mellan november 2021 och november 2022. Under samma period steg administrativ kostnad med 10,9 procent och lönekostnader ökade med 2,5 procent.