Rut

Villkor för att få rutavdrag

 För att du ska kunna ta del av rutavdraget behöver du uppfylla en del villkor. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rutavdraget är uppfyllda.