Policy

– Fasta rutiner.
Vi hanterar nycklar och koder enligt säkra och bestämda rutiner, vi skriver en nyckelkvittens
vid utlåning av nycklar till hemmet.

– Tystnadsplikt.
Medarbetare har tystnadsplikt. Det betyder att du kan lita fullt och fast på att våra medarbetare inte för vidare information om sånt vi ser när vi utför våra städuppdrag i ditt hem.

– Personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter enligt rådande GDPR lagsitfning. Inaktiva kunder rensas ut per automatik efter två månader utan fakturering.

– Ingen kostnad för uppstartsbesök.

Vi gör ofta ett kostnadsfritt besök för att beräkna ytor och se över just ditt behov. I vissa fall, vid enklare uppdrag, är detta inte nödvändigt.

– Rut-Avdrag
Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rutavdraget är uppfyllda. Läs gärna mer här

– Avbokning / Sjukdom 

  • Avbokning skall göras till Adelöf Städ & Service på telefonnummer 0140375145  minst 48 timmar innan den bokade tiden. Skulle ni inte få kontakt med oss på telefon skicka ett mail till info@adelofstad.se

     Om avbokning skulle inkomma mindre än 48 timmar innan bokat besök, debiteras 50% av avtalad tid.

  • Om ni skulle bli sjuka, meddela oss så fort som möjligt via 0140375145 eller info@adelofstad.se
  • Om ordeinarie person som städar hos er är frånvarande, försöker vi ordna detta med Vikarie om ni önskar detta. Om vikarie redan är bokad eller inte tillgänglig
    bokar vi om besöket.
  • Om vi skulle komma ut till Er och ni inte är hemma, eller om vi inte kan komma in i fastigheten som utlovat debiteras en framkörningsavgift på 500 kr.

– Försäkring
Ifall olyckan skulle vara framme är anställda och eventuella skador på kundens egendom givetvis försäkrade.